REFRESH ร้านอาหาร ให้เพิ่มยอดขายระยะยาว

Location : Jewelry Trade Center

Area : 938 sq.m.

Completion : 2023

เจ้าของร้านอาหาร
ผู้ประกอบการที่คิดว่าถึงเวลาที่จะต้อง Renovate หรือ Refresh แบรนด์ร้านแล้ว ด้วยสภาพของร้านที่เก่าชำรุดทั้งเฟอร์นิเจอร์และงานระบบต่างๆ หรือจากการที่ร้านไม่ตอบโจทย์กับพฤติกรรมของผู้บริโภคปัจจุบัน ตลอดจนพื้นที่การใช้งานภายในร้านไม่ลงตัวส่งผลให้พนักงานทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพเท่าที่ควร
จากหลายสาเหตุที่ได้กล่าวไว้ข้างต้นนี้ จึงเป็นเหตุผลให้ถึงเวลาที่ร้านอาหารจะปรับปรุงและ Refresh
แบรนด์ให้ตอบโจทย์กับกลุ่มลูกค้าของเรา
.
CASE STUDY
ตัวอย่างโครงการที่ทาง YL ยกมาแบ่งปันในคราวนี้ เป็นศูนย์อาหารที่อยู่ชั้นใต้ดินอาคาร Jewelry Trade Center ถ.สีลม ซึ่งเปิดให้บริการมานานกว่า 20 ปี สาเหตุหลักที่ต้องทำการ Refresh พื้นที่ครั้งใหญ่คราวนี้คือ…
.
– พื้นที่บางส่วนในโครงการไม่ได้ถูกใช้งานมานาน ต้องปรับปรุงเพื่อนำมาเพิ่มเป็นพื้นที่ใช้งานให้ลูกค้า
– ร้านอาหารที่ให้บริการยังน้อยและไม่หลากหลายเท่าที่ควร
– บรรยากาศเดิมดูทึบและมืด ด้วยพื้นที่โค้งหลบสายตาและระยะเดินจากหน้าโครงการถึงด้านในลึกถึง 62 เมตร
– ต้องการจัดโซนร้านอาหารใหม่เพื่อดึงดูดลูกค้าเข้ามาภายในโครงการ
.
REFRESH ให้ดียิ่งๆขึ้น
หลังจากที่ได้ออกแบบและปรับปรุงพื้นที่ในคราวนี้ สิ่งที่ได้แก้ปัญหาเดิมและทำให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นคือ
– ได้พื้นที่เพิ่มเติมให้ลูกค้า 62 ตร.ม. จากพื้นที่เดิมที่ปล่อยทิ้งไว้ไม่ได้ใช้งาน
– ร้านอาหารประจำและ TEMP. SHOP เพิ่มขึ้นจากเดิม 23 ร้าน เป็น 29 ร้านค้า
– ทำให้บรรยากาศโล่งสบายตายิ่งขึ้น ระดับฝ้าเฉลี่ยบางพื้นที่สูงขึ้น 25-35 ซม. ด้วยการจัดระบบแนวท่อดูด
ควันด้านบน, ปรับปรุง LIGHTING ให้มีบรรยากาศสบายน่านั่ง
– การจัดโซนร้านอาหารใหม่ ช่วยดึงดูดลูกค้าให้เข้ามาภายในโครงการมากยิ่งขึ้น
.
สิ่งที่อยากแบ่งปันให้นำไปปรับใช้
ไอเดียที่อยากแบ่งปันให้เจ้าของร้านแต่ละประเภทลองนำไปปรับใช้กันดู
– มีพื้นที่ไหนในร้านมั้ยที่ไม่ได้ใช้งานให้เกิดประโยชน์ ปล่อยไว้เป็นที่กองของรกรุงรัง เดินผ่านทีไรก็หงุดหงิดใจ
ลองตั้งใจสังเกตและจัดระเบียบใหม่ อาจจะได้พื้นที่คืนมา 2-4 ตารางเมตร
– ทางเดินของพนักงานมัน Cross ขวางกับโต๊ะที่นั่งของลูกค้าอยู่หรือเปล่า ทำให้ชนพนักพิงและขาเก้าอี้ลูกค้าอยู่
บ่อยๆ ลองขยับปรับโซนที่นั่งลูกค้าใหม่เพื่อให้ Flow การบริการของพนักงานดีขึ้น
-สภาพความเป็นอยู่ในครัวของพนักงานในร้านยังโอเคอยู่มั้ย ชำรุดหรือผุพังจนเค้าทำงานลำบากเกินไปหรือไม่
อาจส่งผลให้อยู่กับเราไม่นานจนผิดสังเกต
.
เช็คชีพจรธุรกิจ
ธุรกิจร้านอาหารนั้นมีการพัฒนาและมี Trend ใหม่ๆให้ได้เรียนรู้อยู่ตลอดเวลา การที่เจ้าของร้านอาหารใส่ใจ, ตามติด สังเกตอย่างใกล้ชิดและพยายามปรับปรุงเล็กๆน้อยๆอยู่เสมอ ย่อมจะทำให้เรามองเห็นปัญหาและทางแก้ไขที่ตรงจุด เพื่อให้เรายืนระยะในการทำธุรกิจได้นานเท่านานและมีผลกำไรตอบแทนพลังชีวิตที่ได้ทุ่มเทลงไป
.Leave a comment