KIN-TIEW-KAN @ UNION MALL

Location : Union Mall

Area : 219 sq.m.

Completion : 2021

RELOCATE
เมื่อผู้ประกอบการเปิดร้านให้บริการไปสัก 3-4 ปี ทางศูนย์การค้าอาจจะให้ผู้เช่าทำการปรับปรุงภาพลักษณ์ของร้าน (RENOVATE) หรือให้ย้ายตำแหน่งร้าน (RELOCATE) สำหรับร้าน “กินเตี๋ยวกัน” คราวนี้ ศูนย์การค้าต้องการปรับปรุงการจัดวางโซนพื้นที่ของผู้เช่าใหม่ จึงได้นำเสนอตำแหน่งที่ตั้งของร้าน “กินเตี๋ยวกัน” ให้มีขนาดใหญ่กว่าร้านเดิมและอยู่ใน LOCATION ที่ดียิ่งขึ้น
.
PLANING
ด้วยแปลนร้านรูปทรงใบพัด พื้นที่ขนาด 219 ตารางเมตร ฝั่งทางเข้าร้านยาว 16 เมตร ด้านหลังร้านยาวถึง 20 เมตร ทาง YL ออกแบบให้ “ครัว” อยู่กลางพื้นที่ของร้านไปเลย เพื่อให้พนักงานสามารถเสิร์ฟถึงลูกค้าได้อย่างสะดวกจากตำแหน่งของ COUNTER ก๋วยเตี๋ยว, ลูกชิ้นปิ้ง และ BAR น้ำ
.
DESIGN
ตำแหน่ง LOCATION ของร้านสามารถเดินได้โดยรอบเป็นพื้นที่แบบ ISLAND ทางทีมจึงออกแบบให้มีจุดเด่นหลักเป็นโครงเรือยักษ์สีชมพู ลอยเด่นอยู่เหนือ SEATING ในร้าน เพื่อให้สังเกตเห็นได้ชัดจากระยะไกล และนำโครงเรือที่ลดทอนเส้นสาย มาเป็น RAILING ล้อมขอบเขตให้กับร้านด้วยLeave a comment