CPN OFFICE @ THE OFFICE AT CENTRAL WORLD 30th FLOOR

Location : Office at Central World

Area : 976 sq.m.

Completion : 2020

โครงการปรับปรุงสำนักงานบริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) พื้นที่โดยรวมขนาด 976 ตร.ม. จัดแบ่งเป็นพื้นที่สำหรับแผนก PROPERTY และ ACCOUNTING สำหรับโครงการนี้ทาง YL มีโอกาสทำงานร่วมกับบริษัท PEOPLE SPACE ด้วย ซึ่งเป็นบริษัทที่ให้คำปรึกษาทางด้าน WORKPLACE STRATEGY เป็นงานด้านบริหารจัดการพื้นที่สำนักงานให้มีประสิทธิภาพ ด้วยการทำ WORKSHOP ลงพื้นที่เก็บข้อมูลร่วมกับพนักงาน เพื่อทำความเข้าใจพฤติกรรมคนในองค์กร, ทรัพยากรอาคาร, เทคโนโลยีและวัฒนธรรมองค์กร เพื่อตอบสนองเป้าหมายในด้านต่างๆขององค์กร ไม่ว่าจะเป็นเรื่องคุณค่าแบรนด์, การเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน, การสร้างความพึงพอใจให้กับพนักงานตลอดจนงบประมาณด้านการลงทุน

WORKFLOW
เมื่อได้ข้อมูลการใช้พื้นที่ของพนักงานเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ทาง YL นำมาจัด CIRCULATION ลงผังพื้นที่
โดยเปิดทางเดินให้แต่ละแผนกสามารถเดินเชื่อมถึงกันและกันได้โดยสะดวก ส่งเสริมการทำงานร่วมกันระหว่างแผนก และจัดให้มีพื้นที่ COLLABORATION AREA เป็นพื้นที่ทำงานอย่างไม่เป็นทางการ สามารถรองรับการประชุมงานกลุ่มย่อยๆระหว่างเพื่อนร่วมงานที่อยู่ชั้นอื่นของอาคารด้วย

CO-WORKING SPACE
สำหรับแผนกของ PROPERTY นั้น เป็นแผนกที่ต้องรองรับแขกผู้มาเยือนจำนวนมาก จึงจัดให้เป็นพื้นที่รองรับกิจกรรมต่างๆและการทำงานหลากหลายรูปแบบ เช่น การมาทำงานคนเดียวหรือเป็นกลุ่มย่อย 4-8 คน โดยยังสามารถปรับเปลี่ยนพื้นที่และ FUNCTION ให้รองรับกิจกรรมสำหรับ 50 คนได้ด้วย

GIMMICK
ไอเดียและลูกเล่นต่างๆที่เสริมเข้ามาในส่วนงานออกแบบนั้น เพื่อให้พนักงานทำงานด้วยความผ่อนคลายและส่งเสริมให้ทำงานร่วมกันอย่างสร้างสรรค์ เช่น จักรยานปั่นเพื่อคลายเส้น, ROLLER BALL ที่พลิกเล่นสีให้เป็นรูปภาพหรือคำพูดได้ด้วย, มี STEP ที่นั่งยกระดับจะนั่งฟังบรรยายหรือนั่งทำงานก็ดี ใกล้ๆกันก็มีพรมหญ้าที่มาคู่กับ BEAN BAG ด้วย

SOUND ATMOSPHERE
ด้วยพื้นที่ขนาด 976 ตร.ม. สามารถจุคนแบบเต็มอัตราได้ถึง 300 คน ทำให้การควบคุมสภาพแวดล้อมเรื่องเสียงนั้น ถือเป็นปัจจัยที่สำคัญมากๆอีกหนึ่งปัจจัย โดยพื้นที่อย่างห้องประชุมที่ต้องการความเป็นส่วนตัวสูงจึงต้องออกแบบให้มีการทำ SOUND BLOCK ป้องกันเสียงเล็ดลอดออกภายนอก จึงต้องทำโครงสร้างผนังจากพื้นจรดถึงท้องพื้นด้านบนและต้องใส่ฉนวนกันเสียงภายในไว้ด้วย ส่วนภายในห้องก็ต้องใส่วัสดุที่เป็น SOUND ABSORB อย่างเช่นแผ่นฝ้าชนิดดูดซับเสียง เพื่อช่วยลดความก้องกังวานภายในห้องอีกเช่นกัน
สำหรับพื้นที่ทำงานที่เป็นพื้นที่เปิดโล่งนั้น ออกแบบให้มีแผ่นครอบท่อแอร์ช่วยลดเสียงดังจากท่อลมหรือเสียงที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของระบบปรับอากาศ เพื่อลดเสียงรบกวนและเพิ่มสมาธิให้กับพนักงานอีกทางหนึ่ง
CO-WORKING SPACE และ COLLABORATION AREA นั้นออกแบบให้มีวัสดุประเภท SOFT FINISHING สำหรับหุ้มบุหรือกรุวัสดุภายใน, เพิ่มพรมหรือ FLOOR TEXTURE ตามส่วนต่างๆ, จัดวางต้นไม้ ตลอดจนการออกแบบเพื่อเพิ่มผิวสัมผัสหรือหักเหระนาบภายในพื้นที่ เพื่อช่วยในการ ABSORB และลดความก้องของเสียงด้วยเช่นกันLeave a comment