ออกแบบร้านค้าอย่างไรเมื่อลูกค้าเป็นตลาดกรุ๊ปทัวร์ (ตอนที่ 2)

คราวที่แล้วเราพูดถึงในส่วนของ space design & cirgulation  ตอนนี้จะเน้นไปในส่วนอารมณ์ของทางร้านที่ลูกค้าสัมผัสได้โดยตรง

 

-Product Display การจัดวางสินค้า

โดยส่วนใหญ่แล้วจะขึ้นอยู่กับประเภทของสินค้าในร้าน , ขนาดสินค้า , รูปทรง , ราคาและความหรูหรา  เป็นต้น  ร้านที่มีสินค้าหลายหลายมากๆ  การจัดแบ่งหมวดหมู่ก็เป็นวิธีที่ดี  จัดวางสินค้าจริงให้ลูกค้าหยิบจับและลองใส่ได้โดยตรง  และเตรียม stock ไว้ใกล้ๆให้ลูกค้าหยิบใส่ตะกร้าได้ทันที  ส่วนการออกเฟอร์นิเจอร์ที่รองรับสินค้าเน้นให้สามารถปรับเปลี่ยนช่อง  ชั้น ระยะต่างๆได้พอสมควร

 

-Lighting ความสว่างภายในร้าน

นอกจากทำให้เห็นสินค้าชัดเจนแล้ว  แสงสว่างยังสื่ออารมณ์และให้ความหรูหรากับตัวสินค้าได้เช่นกัน  สำหรับร้านที่เน้นตลาด mass นั้น  เกลี่ยแสงภายในร้านให้สว่างไว้ก่อนและเห็นชัดเจนเวลาลูกค้าลองใส่จะเป็นการดี  โคมไฟควรเลือกโคมที่ปรับองศาในการ focus แสงได้  โคมไฟชนิด track light เป็นตัวเลือกที่ดีสำหรับร้านค้าประเภทนี้

 

-ห้องลองและกระจกส่อง

จัดเตรียมจำนวนกระจกส่องและขนาดที่เหมาะสมกับสินค้าให้เพียงพอ  เป็นปัจจัยที่ช่วยเสริมยอดขายให้กับทางร้าน

 

-signage เพื่อการสื่อสาร

ติดป้ายสัญลักษณ์ที่เป็นสากลให้กับทางลูกค้า  เช่น  ประเภทของบัตรที่ทางร้านค้ารับ  , สิทธิพิเศษหรือ promotion ให้กับทางลูกค้า , คำอธิบายกรณีที่ต้องทำ tax refund ตัวอย่างเหล่านี้สามารถจัดทำเป็นภาษาต่างๆของทางลูกค้าได้เช่นกัน

 

หลังจากที่ร้านเปิดให้บริการไปแล้ว  ควรสังเกตพฤติกรรมของลูกค้าภายในร้าน  ตลอดจนสอบถามความพึงพอใจเป็นระยะ  หรือเจ้าของร้านอาจจะทดลองมาเป็นลูกค้าด้วยตัวเอง  เพื่อเก็บเป็นข้อมูลไว้ใช้พัฒนาร้านให้ดียิ่งๆขึ้นไป