เสียงในไม่อยากให้ออก เสียงนอกก็ไม่อยากให้เข้า (มารบกวน)

ถือเป็นปัญหาหนักอกหนักใจกับเรื่อง “เสียง”  ไม่ว่าจะเป็นเสียงดังรบกวนจากภายนอกพื้นที่หรือเสียงดังจากทางเราไปรบกวนผู้อื่น  ตัวอย่างห้องที่มักจะมีปัญหาเสมอๆเช่น  โถงสัมมนาขนาดใหญ่, ห้องประชุม, home theater, ห้องซ้อมดนตรี, ห้องนอน  ไปจนถึงห้องที่มีกิจกรรมเสียงดังก็ตาม

ทาง YL ขอยก case งานออกแบบภายใน town home มาเป็นตัวอย่าง  โครงการนี้  ชั้นบนสุดเจ้าของบ้านต้องการให้เป็นห้องทำงานและอัดรายการลง social network ซึ่งมีเรื่องของ “เสียง” เป็นปัจจัยหลักที่ต้องคำนึงร่วมไปกับการออกแบบตกแต่งภายในห้องนี้  โดยสรุปเป็นรายละเอียดได้ดังนี้

Cam04

จุดประสงค์ในการทำห้อง

คำถามแรกที่จะทำให้เข้าใจว่าห้องนี้ต้องการทำอะไรอย่างแท้จริง  พฤติกรรมของผู้ใช้งานเป็นอย่างไร? ไปจนถึงอุปกรณ์ของใช้ต่างๆภายในห้อง  เจ้าของแจ้งว่าบางช่วงเวลาตอนถ่ายทำรายการเสียงจะดังมากๆ  กังวลว่าจะมีเสียงเล็ดลอดไปรบกวนบ้านข้างเคียง

Image_f67c7c6

ตรวจสอบ “รูรั่ว” ของเสียง

ค้นหา “รูรั่ว” ที่จะทำให้เสียงเล็ดลอดไปพื้นที่ข้างเคียง  เบื้องต้นด้วยการตรวจสอบกายภาพโดยรวมของห้องว่ามีช่องโหว่ใดๆหรือไม่  ไปจนถึงเปิดฝ้าเพดานตรวจสอบงานก่อผนังว่ากั้นสุดโครงสร้างด้านบนหรือเปล่า  หลายๆกรณีถึงจะมีการกรุฉนวนกันเสียงที่ผนังเป็นอย่างดีแต่เสียงก็ยัง “รั่ว” อยู่ดี  มาตรวจพบในภายหลังว่ามีรอยรั่วของผนังโครงสร้างระหว่างบ้าน  อาจจะเป็นงานก่อที่ไม่เรียบร้อยดีหรือมีการเจาะรูผนังเพื่อเดินท่องานระบบต่างๆ  แล้วไม่มีการฉาบปิดรูให้เรียบร้อย  เป็นต้น

ผนังกันเสียง

กั้นและดูดซับเสียง

1.กั้นเสียงไม่ให้เล็ดลอดออกไป  โดยการติดตั้งฉนวนกันเสียงกับผนังระหว่างบ้าน ปิดผิวด้วยวัสดุกรุผนังที่เหมาะสมตามที่ผู้ผลิตแนะนำ

2.ดูดซับเสียงที่เกิดขึ้นภายในห้อง  เพื่อลดเสียงก้องสะท้อนและลดความดังของเสียงลง  โดยติดตั้งวัสดุดูดซับเสียงที่พื้น, ผนัง หรือฝ้าเพดาน

ศึกษาและเปรียบเทียบคุณสมบัติของฉนวนจากผู้ผลิตในท้องตลาดให้มีความเหมาะสมกับห้องของเรา  ตลอดจนเตรียมงานระบบไฟฟ้า, ระบบปรับอากาศ, sound system, กล้องวงจรปิดหรือสัญญาณกันขโมย (ถ้ามี)  ไปพร้อมๆกันเลยคราวเดียว

Cam03

ประสิทธิภาพที่ควบคู่ไปกับความสวยงาม

วัสดุตกแต่งภายในบางอย่างที่สวยงามถูกใจ “เรา”  อาจจะไม่ถูกใจ “เสียง”  เพราะก้องและสะท้อนมาก  หากอยากได้วัสดุนั้นๆมาทำการตกแต่งจริงๆ  ควรจะเสริมบางอย่างเพื่อช่วยลดการสะท้อนของเสียงลง  หรือท่านใดที่ตกแต่งห้องเสร็จแล้วแต่ยังมีปัญหาเสียงก้องดังรบกวนเวลามีญาติมิตรมาเยี่ยมเยียน  ทดลองปรับเพิ่มเติมวัสดุต่างๆที่ช่วยซับเสียงดู  เช่น

ในส่วนของพื้น  อาจจะเพิ่มพรมชิ้น,  หน้าต่างก็ติดผ้าม่าน  หรือถ้าต้องกั้นแบ่งพื้นที่ให้เป็นสัดส่วน partition ที่กรุด้วยวัสดุดูดซับเสียงก็ถือเป็นตัวเลือกที่ cool ไม่น้อยเช่นกัน