ROBINSON LIFESTYLE CHONBURI

Location : Robinson Lifestyle Chonburi

Area : 820 sq.m.

Completion : 2018

“พื้นที่หลังบ้านที่สร้างความสุขและส่งผลกำไรต่อธุรกิจทางอ้อม”

เป็นโครงการ HR Staff Facility Improvement โดยการร่วมมือกันระหว่างทีม Robinson และทีม Business Development โดยมีเป้าหมายของโครงการในด้าน “พัฒนา” พื้นที่การใช้งานภายในองค์กรให้พนักงานมีความสุขมากขึ้น “เพิ่ม” พื้นที่การใช้งานให้เพียงพอต่อความต้องการของพนักงานและการเข้าถึงของพนักงานในสังกัดเครือ Central Group ในทุกๆ Business Unit ทำการ “ลด” พื้นที่การใช้งานที่มากเกินความจำเป็นและใช้ไม่เต็มประสิทธิภาพ
“ยุบ” พื้นที่ทับซ้อนของแต่ละ Business Unit ที่มี Function การใช้งานใกล้เคียงกัน ให้เป็น Multi-Purpose Area แล้วใช้พื้นที่ร่วมกันแทน
ในส่วนของงานออกแบบภายใน เมื่อได้รับข้อมูลและตัวเลขการใช้พื้นที่ต่างๆแล้ว ทาง YL ก็มีเป้าหมายที่ต้องบรรลุด้วยเช่นกันคือ
1. ออกแบบสภาพแวดล้อมภายในให้ได้ตามภาพลักษณ์ของโครงการ (Ideal Staff Facility)
2. งานออกแบบและก่อสร้างจริงต้องสอดคล้องไปกับงบประมาณต่อตารางเมตรที่โครงการได้กำหนดไว้
3. การจัดเตรียมข้อมูลงานออกแบบให้ทันกับระยะเวลาโครงการ โดยทำควบคู่ไปกับการก่อสร้างจริง

ทาง YL ได้รับมอบหมายให้ออกแบบพื้นที่รวม 820 ตร.ม. เริ่มตั้งแต่บริเวณ Loading สินค้าชั้น 1
เมื่อพนักงานเดินทางมาถึงและ Check-in แล้ว พื้นที่ต้อนรับพนักงานที่ออกแบบจัดเตรียมไว้ให้ จะมี Locker เก็บของ, มี Counter สำหรับแต่งหน้าของพนักงานรวมไปถึงห้องเสริมสวยแยกต่างหาก มีห้องน้ำและห้องอาบน้ำรองรับพนักงานที่เล่นฟิตเนสก่อนเข้างานหรือหลังเลิกงานด้วย สำหรับพนักงานที่มีความจำเป็นต้องพาเด็กเล็กมาทำงานด้วยก็มีห้อง Childcare รองรับเด็กเช่นกัน
ชั้น Basement Floor แต่เดิมเป็นเพียงแค่โรงอาหารพนักงานทั่วไป แต่โครงการนี้พัฒนาให้มีพื้นที่พบปะของคนภายในองค์กรมากยิ่งขึ้น (Relaxing Area) มี Pantry กลางให้พนักงานชงเครื่องดื่มทาน, ห้องประชุมที่ปรับเป็นห้องเล่นปิงปองได้ด้วย, พื้นที่สัมมนากลุ่มภายในองค์กรที่เป็นที่นั่งยกระดับ สามารถเปิดเชื่อมต่อกับพื้นที่ทอาหารได้ และห้องน้ำที่เตรียมไว้อย่างเพียงพอต่อรอบการพักของพนักงาน

ถึงแม้ว่าพื้นที่หลังบ้านนั้นไม่ได้เป็นหน้าเป็นตาให้กับองค์กรโดยตรง หากเราให้ความสำคัญต่อพื้นที่หลังบ้านและพัฒนาให้ดีพอต่อบุคลากรภายในองค์กรแล้ว เราจึงเชื่อมั่นได้ว่า ย่อมส่งผลต่อจิตใจและความเป็นอยู่ที่ดียิ่งขึ้นของบุคลากร และแน่นอนย่อมส่งผลต่อการบริการที่ดียิ่งๆขึ้นไปที่หน้าบ้านนั่นเอง