Model Branch ออกแบบต้นแบบสาขาทางธุรกิจ

Goods Pharmacy
ร้านยา “ดี” มีเภสัชกรบริการด้วยความห่วงใย
จุดเริ่มต้นจากร้านขายยาขนาดเล็ก 25 ตร.ม. หน้าทางเข้าซอยหัวหมาก 21 ด้วยความรักในการบริการและวิสัยทัศน์ที่ต้องการให้ลูกค้าเข้าถึงยาคุณภาพ มีเภสัชกรที่ให้คำปรึกษา เป็นที่ไว้วางใจ
ทาง YL ร่วมกับทาง Goods Pharmacy เพื่อออกแบบ “ร้านขายยาต้นแบบ” และวางรากฐานสำหรับการ “ขยายสาขา” รองรับผู้คนให้ได้มากขึ้นในอนาคต โดยคำนึงถึงปัจจัยสำคัญดังนี้
1. Area Requirement ร้านเราจำเป็นต้องใช้พื้นที่เท่าไหร่?
พื้นที่ต่อสาขาที่จำเป็นนั้นจะต้องดูองค์ประกอบหลายประการ ตั้งแต่จำนวนบุคคลากรที่ดูแลภายในร้าน, จำนวนยาที่ใช้หมุนเวียนภายในและ Stock สำรองยา ส่งผลต่อขนาดและจำนวนเฟอร์นิเจอร์ที่ใช้, ระยะทางเดินที่เพียงพอต่อผู้มาใช้บริการ เป็นต้น และต้องทำการออกแบบควบคู่ไปกับ
“หลักวิธีปฎิบัติทางเภสัชกรรม” ที่ถือเป็นกฎหมายภายใต้กฏกระทรวงด้วยเช่นกัน
2. “อุณหภูมิ” และ “ความชื้น”
หากร้านขายยาตั้งอยู่ในห้างสรรพสินค้า จะสามารถควบคุมปัจจัย 2 เรื่องนี้ได้ง่ายกว่าร้านที่เป็น Stand Alone เพราะต้องคำนึงทิศของแสงแดดที่ส่องกระทบเข้าสู่ภายใน โดย “อุณหภูมิ” จัดเก็บยาทั่วๆไปต้องไม่เกิน 30 องศาเซลเซียส และไม่สัมผัสกับแสงแดดหรือความร้อนโดยตรง การทำฉนวนกันความร้อนเหนือฝ้าเพดานและที่ผนัง เป็นทางเลือกที่จะช่วยลดอุณภูมิภายในร้านได้ ส่วนเรื่อง “ความชื้น” ไม่ควรวางชั้นยาไว้ใกล้ห้องน้ำหรือบริเวณซักล้าง รวมไปถึงของตกแต่งอื่นๆ เช่น ตู้ปลาที่จะมาเพิ่มความชื้นภายในบริเวณร้านอีกเช่นกัน
3. จัดทำระบบของงานออกแบบและงานก่อสร้างเพื่อการขยายสาขาในระยะยาว
เฟอร์นิเจอร์ต่างๆที่ใช้ภายในร้านจะเป็นไปในลักษณะของ Unit ที่วางไว้อย่างเป็นระบบ ง่ายต่อการก่อสร้างและผลิตเป็นจำนวนมาก ช่วยในการลดต้นทุนลงได้ตามแผนการขยายสาขา
4. Maintenance
การที่ร้านมีข้อมูลในส่วนงานออกแบบและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เมื่อเกิดการชำรุดของวัสดุอุปกรณ์ภายในร้าน จะสะดวกรวดเร็วกับทีมช่าง Service ในการซ่อมบำรุงหรือรักษาสภาพอุปกรณ์ต่างๆ ตลอดจนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์จะได้เป็นระบบเดียวกันทุกสาขา
5. Feedback & Develop
ร้านต้นแบบนั้นใช่ว่าจะสมบูรณ์แบบ 100% ดั่งเป้าที่ตั้งไว้ มักจะมีปัญหาเกิดขึ้นบ้างจากการใช้งานจริง ทั้งทางฝั่งของบุคคลากรทางร้านเองหรือทางผู้มาใช้บริการโดยตรง จึงต้องหมั่นสังเกตุการณ์, สอบถาม และจดบันทึกเพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการพัฒนาต่อๆไป โดยมีเป้าหมายที่จะสร้างให้เป็น “ธุรกิจที่ยั่งยืน” เพิ่มบริการและการเข้าถึงยาคุณภาพ “ดี”

นอกจากสาขาซอยหัวหมาก 21 แล้ว ทางร้าน Goods Pharmacy ยังมีสาขาให้บริการที่
ปั๊มพ์น้ำมันบางจาก สาขาบางใหญ่, ปั๊มพ์น้ำมันบางจาก สาขารังสิต และเตรียมพบกับสาขาพัฒนาการได้เร็วๆนี้

ติดตามข้อมูลยาคุณภาพจากทางร้านเพิ่มเติมได้ที่
www.facebook.com/goodspharmacy/